Look4app

Przykładowe projekty

O firmie najlepiej świadczą jej dokonania. Zobacz nad czym do tej pory pracowaliśmy.


Klienci i partnerzy

"Świetna współpraca, wsparcie, komunikacja, wysokiej jakości produkt. Profesjonalizm w najczystszej formie."

Michał Gorgoń,
CEO, Emerald Air

"Możesz zaufać Look4App i rozmawiać z nimi szczerze. Są bardzo kompetentni i chętni do pomocy."

Maciej Koper,
Founder, Benedeo

"Mogę powiedzieć, że Look4App wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz zadań bez zarzutu"

Radosław Damasiewicz,
E-Commerce and Marketing Director, Travel Planet

"global.cites.my way away.cite"

Marek Zajdel,
global.cites.my way away.person_description

"global.cites.Smoothie photoeditor.cite"

Mateusz Fedkowicz,
global.cites.Smoothie photoeditor.person_description

emerald emerald
benedeo benedeo
travelplanet travelplanet
my way away my way away
Smoothie photoeditor Smoothie photoeditor